Du vil høre om en professor og fastleges mening om legeutdannelsen, legeetikk og pasientbehandling!

Professor og fastlege Edvin Schei deler sine tanker – sammen med intervjuer og terapeut Christine Schjetlein – om dagens virksomhet på universitetene og legekontorene. Under her en liten bit av…

Fortsett å leseDu vil høre om en professor og fastleges mening om legeutdannelsen, legeetikk og pasientbehandling!