Om vaksiner og medisinering – dokumentarfilm. Du vil at barna skal være friske. Hva står det i pakningsvedlegget?

Du vil leie denne filmen i tre måneder – bestill filmen på e-post til: jorn@filmpraksis.no – vipps kr 390,- til firma nr. 732023 – og du får lenke til filmen på e-post etter kort tid.

Sjekk en liten bit av filmen med lenken her: https://www.youtube.com/watch?v=TNuKJIBNJdY

Mange foreldre opplever at spørsmålet om vaksinasjon er vanskelig å ta stilling til. Skal de velge risikoen ved ikke å vaksinere eller blindt følge barnevaksinasjonsprogrammet? Foreldre som tviler, kan oppleve seg ledet av helsesøster, lege på helsestasjonen eller andre til å ta alle vaksiner. I mange tilfeller står foreldrene uten argumenter, men med en sterk følelse av at det å sprøyte sykdomsfremkallende stoffer og kjemikalier inn i kroppen på sitt friske barn, ikke nødvendigvis er helt riktig.

Det er dette vakuumet denne filmen vil prøve å fylle gjennom at en rekke fagfolk forteller fra sin praksis om bivirkninger ved vaksinasjon.