Filmpraksis as - filmproduksjon.

Vi la om til enklere nettsider
den. 28. nov. 2015
Vår tidligere Jomla-side begynte å leve sitt
eget liv og sendte ut mengder med spam.

Tlf. til oss er: 90135517
Vår e-post: jorn@filmpraksis.no


Velkommen tilbake!
DIN VIDEOFILM?
Hva skal den inneholde?

Filmene i salg:
MAT?
P-piller / hormonprevensjon?
Blodsukkerforedraget.
Vaksinasjon, velsignelse eller belastning?
Frisk hele livet?
Om flyskrekk.
Autisme kan behandles.
Drikke av denne.. (Kortversjon av MAT?)
Kaos til mestring.
Cellesalt.
Baha'i -troen.
Er tale gull?
FOOD? (Engelsk versjon av MAT?)
Looser to champion. (Engelsk versjon.)
Stable bloodsugar. (Engelsk versjon.)
Filmene leveres enten på DVD
Mer info om filmene: klikk
Omega3-Balanse.
ELLER SOM STREAMET
FILM/KURS
VIA DENNE NETTSIDEN
Mer info om dette senere.